• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tussen de meer volledige plechtige vormen van de liturgische vieringen, waarbij alles, wat gezongen moet worden, ook inderdaad gezongen wordt, en de meest eenvoudige vorm, waarbij helemaal niet wordt gezongen, zijn meerdere graden mogelijk naargelang de zang er een grotere of kleinere plaats inneemt. Bij de keuze echter van de delen, die gezongen zullen worden, zal men voorrang geven aan die gedeelten, die krachtens haar aard belangrijker zijn, allereerst die gedeelten, welke moeten gezongen worden door de priester of de assistenten en waarbij het volk antwoordt, of die gezongen moeten worden door priester en volk tezamen; men kan er dan geleidelijk de gedeelten aan toevoegen, die voor het volk alleen of voor het zangkoor alleen zijn bestemd.

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test