• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het tabernakel

Waar men de Eucharistie volgens de voorschriften van het recht mag bewaren, daar mag er in één en dezelfde kerk slechts één altaar of kerk of plaats zijn, waar zij onafgebroken of gewoonlijk wordt bewaard. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1268. par. 1 Daarom zal er als regel in iedere kerk slechts één tabernakel zijn, en dit moet stevig zijn en beveiligd tegen inbraak. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 95 Vgl. Congregatie voor de Sacramenten, Nullo unquam tempore (28 mei 1938), 4

Alinea's in de marge van alinea 52

Het tabernakel bij de bouw van nieuwe kerken en bij de vernieuwing van bestaande kerken en altaren

Men houde de richtlijnen van nr. 52 en nr. 54 goed voor ogen bij de bouw van nieuwe kerken.

Bij de vernieuwing van bestaande kerken of altaren houde men zich strikt aan nr. 24 van deze Instructie.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test