• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het doel van het bewaren van de Eucharistie buiten de Mis
„Het is goed eraan te herinneren, dat het eerste en oorspronkelijke doel van het bewaren van de heilige gedaanten in de kerk buiten de Mis is: de toediening van het viaticum; nevendoeleinden zijn: het uitreiken van de communie buiten de Mis en de aanbidding van onze Heer Jezus Christus, verborgen onder deze gedaanten.” Congregatie voor de Sacramenten, Quam plurimum (1 okt 1949). AAS 41 (1949) 509-510 Vgl. Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 11 Vgl. Congregatie van het Concilie, Decreet over de dagelijkse Communie, Sacra Tridentina Synodus (20 dec 1905), 2 Want „het bewaren van de heilige gedaanten voor de zieken …… leidde tot het loffelijk gebruik, dit goddelijk voedsel, bewaard in de kerken, te aanbidden. De eredienst van aanbidding steunt op een krachtige en hechte grondslag”, Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947), 129 vooral omdat het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer vanzelf leidt tot een uiterlijke en publieke manifestatie van dit geloof.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test