• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De concelebratie

De concelebratie bij de Eucharistie laat goed de eenheid van offer en priesterschap uitkomen, en wanneer de gelovigen er actief aan deelnemen, treedt de eenheid van het volk Gods daarbij op markante wijze naar voren, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 57 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de concelebratie, Ecclesiae semper (7 mrt 1965) vooral wanneer de bisschop de leiding heeft. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 7

De concelebratie symboliseert en versterkt bovendien de band van broederlijkheid tussen de priesters, omdat „alle priesters krachtens hun heilige wijding en zending, die zij gemeen hebben, door innige banden van broederschap met elkaar zijn verbonden”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 8

Daarom verdient het de voorkeur, dat de priesters op deze ideale wijze de Eucharistie vieren in gemeenschappen van priesters en bij geregelde bijeenkomsten of in andere soortgelijke omstandigheden, tenzij het belang van de gelovigen (dat altijd een bijzondere pastorale aandacht verdient) anders vereist; overigens behoudt iedere priester de vrijheid, de Mis afzonderlijk te vieren. Zij, die in gemeenschap leven of verbonden zijn aan dezelfde kerk, zullen priesters, die van buiten komen, graag uitnodigen voor hun concelebratie.

De bevoegde oversten moeten daarom gemakkelijk gelegenheid geven tot concelebratie en deze ook stimuleren, als tenminste de behoeften van de zielzorg of een andere goede reden niet het tegendeel vragen.

Het verlof tot concelebratie geldt ook voor de voornaamste Missen in kerken en in openbare of halfopenbare kapellen van seminaries, colleges en kerkelijke instituten, van kloosterinstellingen en genootschappen van clerici, die in gemeenschap leven zonder geloften. Waar echter een groot aantal priesters aanwezig is, kan de bevoegde overste een concelebratie toestaan ook meermalen op dezelfde dag, maar dan op verschillende tijden of in verschillende lokaliteiten.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test