• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We hebben positief gekeken naar het proces dat geleid heeft tot de vorming van de Europese Unie. Zij die betrokken zijn bij dit grote project moeten niet vergeten alle aspecten mee te nemen in hun overwegingen die invloed hebben op de onvervreemdbare rechten van de menselijke persoon, voor de godsdienstvrijheid, een uiting en garantie van het respect voor alle andere vrijheden. Bij iedere stap voorwaarts tot eenheid moeten minderheden, met hun culturele tradities en hun bijzondere gewoontes van hun religies, worden beschermd. Europa dient haar christelijke wortels, tradities en waarden te behouden, ook al staat zij open voor andere religies en hun culturele bijdragen, opdat ze respect behoud voor haar geschiedenis en dus bijdraagt aan de Europese cultuur van de toekomst en de kwaliteit van de menselijke relaties op alle niveaus. Binnen deze context willen we niet vergeten te duiden op de zeer oude getuigenissen en het schitterende Christelijke erfgoed van het land waar onze ontmoeting plaatsvindt. Het begint reeds bij wat in de Handelingen van de Apostelen verteld wordt over de figuur van de Heilige Paulus, Apostel van de heidenen. In dit land ontmoet de boodschap van het Evangelie de oude culturele tradities. Deze verbinding, dat zozeer heeft bijgedragen aan het christelijk erfgoed dat we delen, blijft altijd en zal nog meer vrucht voortbrengen in de toekomst door evangelisatie en door onze eenheid.

Document

Naam: GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN PAUS BENEDICTUS XVI EN PATRIARCH BARTHOLOMEUS I
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI en Patriarch Bartholomeus I
Datum: 30 november 2006
Copyrights: © 2006 Libreria Editrice Vaticana (Vanuit het Engels vertaald)
Werkvertaling: Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test