• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas, waren vissers, die Jezus geroepen heeft om vissers van mensen te worden. De verrezen Heer heeft ze voor Zijn Hemelvaart samen met de andere Apostelen uitgezonden om alle naties tot Zijn leerlingen te maken, ze te dopen en Zijn leer te verkondigen. Vgl. Hand. 18 . Deze opdracht die ons door de heilige broers Petrus en Andreas is nagelaten is nog verwijderd van volbracht te zijn. Integendeel, nu is het nog dwingender en noodzakelijker. Het betreft niet alleen de culturen, die nog te weinig met het Evangelie in aanraking is geweest, maar ook de oude Europese culturen, die diep in de christelijke tradities hun wortels hebben.

Het proces van de secularisering heeft de invloed van de traditie verzwakt. Ze wordt betwijfeld en zelfs afgewezen. Ten aanzien van deze realiteit zijn wij geroepen, samen met de alle christelijke gemeenschappen het bewustzijn van Europa voor hun christelijke wortels, tradities en waarden te vernieuwen en hun een nieuwe levenskracht te geven. Onze inzet de banden van de Katholieke kerk en de Orthodoxe Kerken te verstevigen is een deel van deze missionaire opgave. De scheidingen, die onde de christenen bestaan, zijn een aanstoot voor de wereld en een hindernis voor de verkondiging van het Evangelie.

Aan de vooravond van Zijn lijden en dood heeft de Heer binnen de kring van Zijn jongeren hun gevraagd dat allen één zijn, opdat de wereld gelooft (Joh. 17, 21). Alleen door de broederlijke gemeenschap onder de christenen en hun wederzijdse liefde wordt de boodschap van de liefde van God voor iedere man en iedere vrouw geloofwaardig. Iedereen, die een realistische blik op de huidige christelijke wereld werpt, zal zien, hoe dringend we dit getuigenis nodig hebben.

Document

Naam: TIJDENS DE DEELNAME GODDELIJKE LITURGIE OP HET HOOGFEEST VAN DE HEILIGE APOSTEL ANDREAS
In de Patriarchale Kerk St. George, Fanar (Istanboel), hoofdcelebrant Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 november 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana (Oorspronkelijke Engelstalig)
Werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: Stg. InterKerk
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test