• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Profeten van de vreugde

Beste jongeren, ik heb jullie uitgenodigd om 'profeten van leven en liefde' te zijn. lk vraag jullie ook 'profeten van vreugde' te zijn. De wereld moet ons herkennen doordat we in staat zijn het teken van grote hoop aan onze tijdgenoten over te brengen. Het teken dat al vervuld is, de hoop van Jezus, die voor ons is gestorven en verrezen. Vergeet niet dat "de toekomst van de mensheid in de hand ligt van diegenen die sterk genoeg zijn om de komende generaties redenen te geven tot leven en hoop". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 31

In de wereld die vaak duister en verdrietig is kun je geloofwaardige en werkzame profeten van vreugde zijn. Dit kan als jullie je laten zuiveren door de verzoening, de vrucht van Gods liefde, door jullie oprechte schuldbesef, door te werken aan gerechtigheid en door God dankbaar te zijn. Jullie zullen de "volheid der tijden" aankondigen. Het Grote Jubileum van het jaar 2000 laat ons zien hoe belangrijk dat is voor deze tijd.

De weg die Jezus jullie wijst is niet een gemakkelijke. Het lijkt eerder op een pad dat de berg op slingert. Verlies de moed niet! Hoe steiler de weg hoe sneller ze stijgt naar steeds wijdere vergezichten. Moge Maria, de Ster van de evangelisatie, jullie gids zijn! Zij was gehoorzaam aan de wil van de Vader. Ga in diezelfde gehoorzaamheid door de stadia van de geschiedenis als volwassen en overtuigende getuigen. Met haar en met de Apostelen, zul je in staat zijn ieder moment de geloofsbelijdenis te herhalen in de levengevende aanwezigheid van Jezus Christus: "Gij hebt woorden van eeuwig leven!"

Vaticaanstad, 26 november 1995, op het feest van Christus Koning

Johannes Paulus II

Document

Naam: WERELDJONGERENDAG 1996
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 november 1995
Copyrights: © 1996, Omega Magazine
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test