• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige Jean-Marie Vianney, die, gelijk wij zagen, zo ijverig de deugd van boetvaardigheid beoefende, was er ook van overtuigd, dat "de priester vóór alles een mail van gebed moet zijn" cfr. Arch. Secret. Vat. t. 227, p. 33. Iedereen kent de lange nachten van aanbidding, die hij als jonge pastoor van een toen weinig christelijk dorp doorbracht voor het Allerheiligste. Het tabernakel van zijn kerk werd spoedig het brandpunt van zijn persoonlijk leven en van zijn apostolaat, zozeer dat men niet juister de parochie van Ars ten tijde van de heilige kan schilderen dan met deze woorden van Onze Voorganger Pius XII, roemrijker gedachtenis, over de christelijke parochie: "In het middelpunt staat de kerk, en in de Kerk het tabernakel, en, terzijde, de biechtstoel, waar de dode zielen het leven hervinden en de zieken de gezondheid" cfr. Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII, t. 14, p. 452.

Document

Naam: SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA
Bij gelegenheid van de 100e sterfdag van de H. Pastoor van Ars
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 1 augustus 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. 877-894
Notenapparaat wordt later aangepast
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test