• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men kan over de heilige Jean-Marie Vianney niet spreken zonder dat spontaan voor onze ogen het beeld oprijst van een bijzonder verstorven priester, die zich uit liefde tot God en ter wille van de bekering der zondaars voedsel en slaap ontzegde, zich een harde tucht oplegde en vooral de zelfverloochening in heldhaftige graad beoefende. Zo het waar is, dat in het algemeen niet van alle christenen verlangd kan worden, deze uitzonderlijke weg te volgen, heeft de Goddelijke Voorzienigheid toch beschikt, dat nooit in de wereld zielenherders zouden ontbreken die, door de adem van de Heilige Geest bewogen, niet zouden aarzelen deze weg in te slaan, want aldus worden tallozen van de verlokkingen van dwaling en ondeugd tot het rechte pad en de goede zeden teruggebracht.

Document

Naam: SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA
Bij gelegenheid van de 100e sterfdag van de H. Pastoor van Ars
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 1 augustus 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. 877-894
Notenapparaat wordt later aangepast
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test