• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PROVIDA MATER ECCLESIA
Over seculiere instituten
12  -  Een eigen statuut van Pius XII over de seculiere instituten

12 - Een eigen statuut van Pius XII over de seculiere instituten

Overeenkomstig de plicht van ons geweten en onze vaderlijke liefde voor de zielen, die zich in de wereld zo edelmoedig op de heiligheid toeleggen, hebben wij dit alles herhaaldelijk overwogen. En geleid door de wens, dat er een verstandig en streng onderscheid wordt gemaakt tussen de verenigingen; dat alleen die als echte instituten zullen worden erkend, die waarlijk het volledige leven van de volmaaktheid beoefenen; dat het gevaar wordt voorkomen voor het oprichten van steeds nieuwe instituten, die vaak onvoorzichtig en ondoordacht worden gesticht; en dat die instituten, welke werkelijk de goedkeuring verdienen, zulk een bijzondere juridische regeling verkrijgen, die juist en ten volle beantwoordt aan hun aard, doelstellingen en omstandigheden, hebben wij het plan opgevat en besloten om voor de seculiere instituten hetzelfde te doen, wat onze voorganger Leo XIII onsterfelijker gedachtenis met zoveel voorzichtigheid en wijsheid door zijn apostolische constitutie Paus Leo XIII - Apostolische Constitutie
Conditae a Christo (8 december 1900)
voor de congregaties met eenvoudige geloften heeft gedaan. Daarom geven wij door dit schrijven onze goedkeuring aan het algemeen statuut van de seculiere instituten, dat door de hoogste H. Congregatie van het H. Officie, voor zover het op het gebied van haar bevoegdheid ligt, zorgvuldig is onderzocht en door de H. Congregatie van de religieuzen in onze opdracht en onder onze leiding nauwkeurig is geregeld en uitgewerkt; en alle artikelen, die hier volgen, kondigen wij af, vaardigen wij uit en stellen wij vast met ons apostolisch gezag.

Met de uitvoering hiervan belasten wij de H. Congregatie van de religieuzen en geven haar daartoe alle nodige en nuttige volmachten.

Document

Naam: PROVIDA MATER ECCLESIA
Over seculiere instituten
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 februari 1947
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0769
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R. en Dr. M. Mulders C.ss.R., in samenwerking met Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test