• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de loop van de eeuwen heeft de Kerk, trouw aan haar bruidegom Christus en altijd consequent, onder de leiding van de Heilige Geest, gestadig en met vaste tred de leer over de staat van volmaaktheid geleidelijk ontwikkeld tot aan het tegenwoordige kerkelijk wetboek. Met moederlijke liefde bejegende de Kerk hen, die vrijwillig onder verschillende vorm naar buiten en publiek een leven van volmaaktheid beoefenden en zonder ophouden steunde zij hen op alle mogelijke wijzen in hun heilig besluit, en wel in dubbel opzicht. Vooreerst heeft de Kerk de persoonlijke toewijding aan het volmaaktheidsstreven, die. echter altijd voor de Kerk en publiek werd gedaan, niet alleen aanvaard en erkend - gelijk de eerbiedwaardige liturgische zegening en wijding van de maagden uit de eerste tijden -, maar ook heeft zij haar wijs beschermd en krachtig verdedigd door er verschillende canonieke gevolgen aan te verbinden. Maar terecht besteedde de Kerk haar grootste zorg en haar voornaamste ijver aan de eigenlijke officiële vorm van een volledig volmaaktheidstreven, die kort na de vrede van Constantijn was ontstaan en die beleefd werd in verenigingen en in instellingen, welke met haar verlof, goedkeuring of op haar bevel waren opgericht.

Document

Naam: PROVIDA MATER ECCLESIA
Over seculiere instituten
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 februari 1947
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0769
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R. en Dr. M. Mulders C.ss.R., in samenwerking met Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test