• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. II

§. 1. Daar de seculiere instituten niet de drie publieke kloostergeloften hebben Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1308. § 1 Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 488. 10 en ook niet aan hun leden het gemeenschappelijk leven of samenleving onder hetzelfde dak opleggen volgens de norm van de canones Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 487. vv. en [[2620|673vv.]] :

  • 10 Zijn zij rechtens en krachtens de regel geen kloosterinstellingen (cc. 487 en 488, 11) of genootschappen met gemeenschappelijk leven (c. 673, § 1) en kunnen ook niet in eigenlijke zin aldus genoemd worden;
  • 20 Zijn zij niet gebonden door het eigen, speciale recht van de kloosterinstellingen of van de genootschappen met gemeenschappelijk leven en kunnen daarvan ook geen gebruik maken, tenzij in zover een of ander voorschrift van dit recht vooral van het recht, dat voor de genootschappen zonder publieke geloften geldt, op wettige wijze bij uitzondering voor hen is aangepast en op hen toegepast.

§ 2. Met behoud van de algemene normen van het canonieke recht, die op hen van toepassing zijn, worden de instituten geregeld door de volgende voorschriften, die voor hen een eigen recht zijn, dat nauwer aansluit aan hun bijzondere aard en levensvoorwaarden:

  • 10 Door de algemene normen van deze apostolische constitutie, die om zo te zeggen het eigen statuut vormen voor alle seculiere instituten;
  • 20 Door de normen, die de H. Congregatie van de religieuzen voor alle of sommige van deze instituten meent te moeten uitvaardigen, voor zover de noodzakelijkheid dit zal meebrengen of de ondervinding het wenselijk zal maken, door nl. deze apostolische constitutie te verklaren of aan te vullen en toe te passen;
  • 30 Door de eigen, naar de norm van de hier volgende artikelen (art. V-VIII) goedgekeurde constituties, die de algemene normen van het recht en de bovenvermelde bijzondere normen (nn. 10 en 20) op voorzichtige wijze aanpassen aan de onderling niet weinig uiteenlopende doelstellingen, noden en omstandigheden van ieder instituut afzonderlijk.

Document

Naam: PROVIDA MATER ECCLESIA
Over seculiere instituten
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 februari 1947
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0769
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R. en Dr. M. Mulders C.ss.R., in samenwerking met Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test