• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zonde als wortel van menselijke vervreemding
Door te zondigen beliegt de mens zichzelf en keert zich af van zijn waarheid. Wanneer hij de totale zelfstandigheid en onafhankelijkheid zoekt, ontkent hij God en zichzelf. De vervreemding van de waarheid, dat hij een door God bemind schepsel is, is de wortel van alle andere vormen van vervreemding.

Door God als zijn oorsprong en doel te ontkennen of trachten te ontkennen tast de mens grondig zijn positie en innerlijk evenwicht aan, die van de samenleving en ook die van de zichtbare schepping.

Juist in deze samenhang met de zonde beziet de Schrift het geheel van rampen, die de mens in zijn persoonlijk en sociaal leven benauwen.

Zij toont aan, dat de hele loop van de geschiedenis op mysterievolle wijze verband houdt met het handelen van de mens, die vanaf het begin misbruik heeft gemaakt van zijn vrijheid door tegen God op te staan en te trachten zijn doeleinden buiten Hem om te bereiken.26 In de moeizame aard van de arbeid en het moederschap, in het heersen van de man over de vrouwen in de dood wijst Genesis op de gevolgen van deze erfzonde. Zo hebben de mensen, beroofd van de goddelijke genade, een gemeenschappelijke sterfelijke natuur geërfd, welke niet in staat is zich tot het goede te bepalen en geneigd is tot hebzucht.

De zonde en de onrechtvaardige structuren
Nadat hij zijn eigen middelpunt is geworden, tracht de zondige mens zichzelf te doen gelden en zijn verlangen naar het oneindige te bevredigen door de dingen te gebruiken: rijkdommen, macht en genoegens, zonder zich bezorgd te maken over andere mensen, die hij onrechtvaardig uitplundert en als voorwerpen of middelen behandelt. Zo draagt hij zijnerzijds bij aan het scheppen van structuren van uitbuiting en slavernij, die hij anderzijds beweert te veroordelen.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test