• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Doel van de instructie

De instructie ‘Congregatie voor de Geloofsleer
Libertatis nuntius
Instructie over bepaalde aspecten van de Theologie van de Bevrijding
(6 augustus 1984)
’ over enkele aspecten van de 'theologie van de bevrijding' vermeldde de bedoeling van de Congregatie een tweede document te publiceren, dat de belangrijkste elementen van de christelijke leer over de vrijheid en bevrijding in het licht zou stellen. Deze instructie beantwoordt aan deze bedoeling. Tussen de twee documenten bestaat een organisch verband: zij moeten in het licht van elkaar worden gelezen.

Over hun thema, dat in het middelpunt staat van de evangelische boodschap zelf, heeft het kerkelijk leergezag zich bij talrijke gelegenheden uitgesproken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965) Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961) Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963) Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981) Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd, Reconciliatio et paenitentia (2 dec 1984) Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De beginselen van de geloofsverkondiging, Tot de Bisschoppen van Latijns-Amerika bij de Opening van hun derde conferentie in Puebla (Mexico) (28 jan 1979) Bij diverse gelegenheden keerde Paus Johannes Paulus II terug op dit thema. De Bisschoppensynodes van 1971 en 1974 is thema ook besproken geweest. De Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferenties hebben het direct tot onderwerp van hun reflecties gemaakt. Het trok ook de aandacht van andere Bisschoppencobferenties, bijvoorbeeld de Franse: Libération des hommes et salut en Jésus-Christ, 1975 Dit document beperkt zich tot het aangeven van de voornaamste theoretische en praktische aspecten ervan. Wat de toepassingen op de verschillende plaatselijke situaties betreft, komt het de particuliere kerken toe om in gemeenschap met elkaar en de zetel van Petrus daarvoor directe voorzieningen te treffen.

Het thema van de vrijheid en bevrijding heeft een duidelijk oecumenisch belang. Het behoort namelijk tot het traditionele erfgoed van de kerken en kerkelijke gemeenschappen. Daarom kan dit document het getuigenis en het handelen van alle leerlingen van Christus aanmoedigen, die geroepen zijn op de grote uitdagingen van onze tijd een antwoord te geven.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test