• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik vertrouw van nu af de verwezenlijking van de buitengewone bisschoppensynode toe aan het gebed van de Kerk en aan de machtige voorspraak van de heilige Petrus en Paulus; en met u bid ik vooral de onbevlekte maagd, moeder van de Kerk, dat zij ons bijstaat in dit uur en voor ons die trouw aan Christus verkrijgt, waarvan zij het onvergelijkelijke voorbeeld is door haar beschikbaarheid als 'dienstmaagd des Heren' en haar voortdurende ontvankelijkheid voor het woord van God Vgl. Lc. 1, 38 Vgl. Lc. 2, 19.51 . In deze totale en volhardende trouw wil de Kerk van vandaag haar weg vervolgen naar het derde millennium van de geschiedenis te midden van de mensen en samen met hen, en deelt in hun zelfde hoop en verwachtingen de weg volgend welke door Vaticanum II is gebaand, en altijd gehoor gevend aan 'wat de Geest zegt tot de Kerken' (Openb. 2, 7.11.17.26)(Openb. 3, 5.13).'

Document

Naam: EUCHARISTIEVIERING OP HET FEEST VAN DE BEKERING VAN SINT PAULUS
Einde van de Internationale bidweek voor de eenheid van de Christenen - Aankondiging bijzondere Bisschoppensynode
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 januari 1985
Copyrights: © 1985, Archief van Kerken, 40e jrg, pag. 602-603
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test