• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 1

Na het debat in zowel de aula als in de kleinere kringen (taalgroepen) besluiten de Synodevaders om de Paus - naast de documenten 'over de roeping en zending van de leken in Kerk en wereld, twintig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie', die in dit synodale werkstuk gebruikt zijn, namelijk de Lineamenta (schetsen), het Werkdocument, het Rapport ter inleiding, de interventies van de afzonderlijke Bisschoppen en leken, het samenvattend Verslag na de discussie in de Aula, de Verslagen van de kleinere kringen (taalgroepen) en de discussie daarover - een reeks van bijzondere aanbevelingen, die de Vaders heel belangrijk voorkwamen, aan te bieden.

De Synodevaders vragen de Heilige Vader dus om ter gelegener tijd de Universele Kerk een document voor te houden over de roeping en zending van de leken in Kerk en wereld.

In deze zin maken zij in alle nederigheid hun wensen kenbaar.

Aanbeveling 2 - Medewerking van de christengelovigen-leken aan de verwezenlijking van ons werk

Wij zijn er zeker van dat veel mensen van onze tijd zich in dát, wat in de Synode-aula voorwerp was van onze zorg en bezorgdheid, zullen herkennen en daarin hun eigen levenssituatie, hoop en angst terug zullen vinden. Wij zijn ons bewust van de diverse omstandigheden, waarin zij verkeren. Voor zover mogelijk hebben wij geprobeerd om deze diversiteit voor ogen te houden. Om dat te bereiken is de hulp van zeer veel leken bij de voorbereiding van de Synode alsmede de hulp van de leken-toehoorders en toehoorsters voor ons kostbaar geweest; wij zijn uiterst dankbaar voor hun vriendschappelijke en broederlijke aanwezigheid en ook voor de waardevolle en discrete samenwerking.

Bij de grondige bestudering van al deze problemen heeft onze visie namelijk een pastorale en tegelijk spirituele, theologische en missionaire willen zijn, die ook de concrete socio-politieke situatie voor ogen had. Wij durven de Paus dan ook nederig te vragen om in het document, dat hij te zijner tijd samen zal stellen, een soort inleiding te willen opnemen, waarin gesproken wordt over de hoofdproblemen van onze tijd zodat de christengelovigen-leken als het ware een beschrijving krijgen aangeboden van de huidige wereld, waarin zij hun zending moeten uitvoeren. Tenslotte suggereren wij de mogelijkheid een dergelijk document op te stellen in het licht van de 'communio'-ecclesiologie.

Met vreugde bieden wij de Paus deze vrucht van onze werkzaamheden aan, wél wetend met hoeveel zorg hij dit beslissende uur voor de toekomst van de wereld afweegt in het perspectief van het derde millennium en met wat voor hartstocht hij zich inzet voor het heil van de wereld en voor de roeping en zending van de leken.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test