• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 53 - Zieken en lijdenden
Volgens de in de Synodeaula door zieken zelf (d.i. 'gehandicapten') uitgesproken wens is het van groot belang te verhelderen dat zij, die in de situatie van ziekte, verdriet en ouderdom verkeren, door God worden uitgenodigd om niet enkel hun verdriet met Christus' lijden te verenigen, maar ook om de vernieuwingskracht en vreugde om de verrezen Christus nu al in zich op te nemen en aan anderen over te brengen. Vgl. 2 Kor. 4, 10-11 Vgl. 1 Pt. 4, 13 Vgl. Rom. 8, 18

Zieken en al diegenen, die onder verschillend verdriet gebukt gaan, nemen in Kerk en wereld een actieve plaats in, die door iedereen moet worden erkend, zoals de Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Salvifici doloris
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
(11 februari 1984)
duidelijk maakt. Zij moeten niet alleen beoordeeld worden als object van de liefdevolle zorg van de Kerk, maar als voortrekkers van het evangelisatie- en heilswerk.

Een christelijke opvoeding kiest partij voor de opwaardering van de pastorale ziekenzorg-functie. Degene, die bijstand verleent aan zieken, man Of vrouw, legt door zijn/haar manier van optreden getuigenis af en door zijn/haar dienstbaarheid wordt Christus' voorbeeld van de Goede Samaritaan tot een goed einde gebracht door dat voorbeeld na te volgen en zich stevig vast te houden aan het kerkelijk Leergezag. Alle christengemeenschappen en alle christengelovigen worden geprest dichtbij de armen, verdrukten, eenzamen en hen, die op diverse manieren en om verschillende redenen gemarginaliseerd zijn, te staan door hun allen de blijde boodschap van Gods liefde naar waarheid en concreet aan te bieden.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test