• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 52 - Pastorale prioriteit tegenover jongeren
Vanwege de onzekerheden van het leven, die ontstaan zijn uit een onbestendig thuis, gebrek aan hoop op werk in de toekomst, angst voor een nucleaire ramp enz., willen in veel landen jongeren zich vaak niet meer een leven lang toewijden, bijv. in het huwelijk, in de heilige wijdingen, in het religieuze leven. Maar velen, die edelmoedig zijn in hun dienst aan de behoeftigen, missen het geloof. Alle christengelovigen moeten er zich op toeleggen aan jongeren het mystieke gelaat van de Kerk te laten zien en hen op deze manier brengen tot een diepzinniger leven, waarin zij Christus in hun broeders en in hun eigen levensomstandigheden herkennen.

De Kerk heeft veel aan jongeren te zeggen. Zij zal hun de gestorven en opgestane Jezus Christus openbaren opdat in hen de hoop en het vertrouwen opbloeien en opdat zij het goede nieuws aan anderen overdragen en zij edelmoedig beantwoorden aan eigen roeping. Bijzondere aandacht moeten we schenken aan de arme jongeren, waarvan er vele in de wereld zijn. Ook de aanwezigheid en het optreden van de Kerk tegenover jongeren, die leven in samenlevingen welke door atheïsme of religieus indifferentisme of materialisme zijn aangetast, blijven doorgaan. Vooral op deze plaatsen is het misbruik van verdovende middelen niet zelden sterk verbreid. De Synode wijst met kracht het ernstige misdrijf af, dat bedreven wordt door hen die handel drijven in verdovende middelen.

De herders moeten dus programma's uitwerken voor een voortgaande opvoedkundige evangelisatie van jonge mensen.

De sociale vorming en de zin voor solidariteit van jongeren in burgerlijke en politieke kringen verdient, ook over plaatselijke en nationale grenzen heen, aparte zorg met het oog op steun aan de gezamenlijke broederschap van alle mensen. Opvoeders moeten het hoogste gewicht toekennen aan de sociale leer van de Kerk. Opgemerkt moet worden dat 'het socialisatie-proces' vandaag de dag één van de invloedrijkere tekenen des tijds lijkt, want het brengt grondige vernieuwingen voort zowel in het evangelisatieaIs in het opvoedingswerk.

Verenigingen en missionaire bewegingen moeten jongeren geïnteresseerd maken zó dat hun vermogen om verantwoordelijk te handelen bij de verkondiging en het getuigenis van het Evangelie geactiveerd wordt.

In herinnering aan wat door het Tweede Vaticaans Concilie gezegd is, is de Synode zich ervan bewust dat kinderen en adolescenten levende en actieve leden van de Kerk zijn, en dat zij dus in de universele zending van de Kerk om het evangelie te verkondigen en de menselijke samenleving te vernieuwen samen met jongeren en volwassenen een rol spelen.

De Bisschoppensynode klaagt de onverdraaglijke situaties aan, waarin dagelijks een toenemend aantal kinderen onschuldige slachtoffers worden. Niet zelden worden kinderen in het werk, in seksuele relaties alsook in vaak georganiseerde gewelddadigheden misbruikt.

De grootste zorg dient uit te gaan naar kinderen, die blijkens de ervaring een grote steun voor de evangelisatie zijn, ook van volwassenen en vooral van ouders.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test