• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 41 - Vormingsplaatsen en -middelen

De voornaamste vormingsplaatsen zijn:

  • het gezin als huiskerk en een fundamentele school voor het geloof;
  • de parochie door de verkondiging en catechetische activiteiten, die het geloof opbouwen, door liturgische vieringen, bovenal van de sacramenten, die het leven van Christus meedelen en aan de zin voor de Kerk vorm geven, door apostolaatsorganisaties en werken van liefdadigheid, en door kleine kerkelijke gemeenschappen;
  • de katholieke scholen en Universiteiten en de zogeheten Centra voor geestelijke vernieuwing als onovertroffen plaatsen voor vorming;
  • de verenigingen en bewegingen met ieder de haar eigen methoden, die aan de uiteenlopende behoeften van de mensen moeten worden aangepast.

Aan iedereen, heel bijzonder aan de armen, die ook een bron van vorming voor iedereen kunnen zijn, moeten de mogelijkheden tot vorming worden aangeboden; voor die vorming moeten geschikte middelen worden aangewend, die eenieder helpen bij de volledige vervulling van zijn menselijke en christelijke roeping.

Van groot belang zijn de katholieke sociale communicatiemedia en religieuze boeken als bronnen voor een voortdurende vorming en voor een volwassen katholieke opvoeding.

Vorming moet worden begrepen en ontwikkeld als een continue beweging van wederkerige communicatie tussen de menselijke ervaring van leken en het luisteren naar Gods Woord zó dat een nauwe band tussen geloof en leven tot stand wordt gebracht.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test