• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 4 - Het seculiere karakter van de christengelovigen-leken

Levend als pelgrim in deze wereld moet de Kerk Gods de gaven van God en de door Christus toevertrouwde zending in deze wereld uitvoeren en tot een goed einde brengen. Hoewel heel de Kerk, die in de wereld leeft, maar niet van de wereld is, een seculiere dimensie heeft, hoort deze dimensie toch op een speciale manier tot de zending van de leken. Zij immers leven in de wereld om die wereld een aan God welgevallige offerande te laten zijn.

De seculiere leefomstandigheden - in arbeid, gezin, samenleving enz. - pressen de leken-gelovigen ertoe om de tijdelijke werkelijkheden te ordenen naar Gods wil en om zichzelf en andere medeburgers te heiligen en zó te laten zien dat het door Christus gebrachte heil de mens in zijn totaliteit aangaat. Het seculiere kenmerk van de lekengelovige moet dus niet alleen sociologisch, maar bovenal theologisch worden gedefinieerd. Het seculiere kenmerk moet begrepen worden in het licht van de scheppings- en verlossingsdaad van God, die de wereld aan mannen en vrouwen heeft overgedragen om in het scheppingswerk te delen, de schepping van zondige invloeden te bevrijden en zichzelf te heiligen in huwelijk of celibatair leven, gezin, beroep en maatschappelijke activiteiten. Zó leggen zij getuigenis af van de nieuwe wereld in Christus Jezus door hun deelname in sociale, economische en politieke activiteiten. Ten volle leden van de Kerk, delen de leken ook in de profetische zending door in woord en werk Christus uit te dragen in alle levensomstandigheden van de mensen. Zó zal de nieuwe aarde worden voorafgebeeld en zal ook het Rijk worden aangekondigd, dat hier al begonnen is en dat uiteindelijk ten volle openbaar moet worden.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test