• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 29 - Missionaire evangelisatie
Iedere christen is geroepen het Evangelie te verkondigen. De Kerk moet het besef van deze roeping ondersteunen in alle rangen en met het oog op dat besef vooral voorbereidingen treffen door middel van vormingsprogramma's en activiteiten voor het deelnemen aan de missiewerken.

Twee duizend jaar na Christus' geboorte verkeert het merendeel der mensheid nog in de situatie van dat Hij nog voor het eerst moet komen. Dit daagt alle christenen uit als bodes van het evangelie: Christus de Heer is het licht van alle mensen. Overal heeft de christengelovige deel aan de zending van de Kerk het evangelie te verkondigen, een zending, die in de missiegebieden volbracht is door de gemeenschap van gebed en bijstand. De zogenaamde jonge Kerken hebben de kracht nodig van de oude, zoals ook zij op haar beurt het getuigenis en de impuls van de jonge nodig hebben zó dat de afzonderlijke Kerken putten uit de rijkdom van andere Kerken. Een speciale aanbeveling gaat uit naar de Commissie voor Pauselijke Missiewerken en naar andere organisaties, die de lekenmissionarissen voorbereiden en ondersteunen.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test