• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GETUIGENIS VAN DE VERREZEN CHRISTUS - OVER DE AANWEZIGHEID VAN DE KERK IN DE SAMENLEVING
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona

Video

Dierbare broeders en zusters!

Het verheugt me hier, in deze zo mooie en historische stad Verona met u samen te zijn om actief deel te nemen aan het 4de nationale Congres van de Kerk in Italië. Aan allen en aan ieder afzonderlijk mijn hartelijke groet in de Heer. Ik dank de Voorzitter van de Bisschoppenconferentie, kardinaal Camillo Ruini, en de vertegenwoordigster van het bisdom Verona, doctor Giovanna Ghirlanda, voor de vriendelijke woorden van welkom die zij in naam van u allen tot mij hebben gericht en voor het verslag dat zij mij hebben gegeven over het verloop van het Congres. Ik dank ook de Voorzitter van de Voorbereidingscommissie, kardinaal Dionigi Tettamanzi, en allen die eraan hebben meegewerkt dat dit Congres kon plaats vinden. Van harte dank ik ieder van U die hier in gelukkige harmonie de verschillende onderdelen van de Italiaanse Kerk vertegenwoordigt: de Bisschop van Verona, Monseigneur Flavio Roberto Carraro die onze gastheer is, de Bisschoppen die hier zijn samengekomen, de priesters en de diakens, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, en U, lekengelovigen, mannen en vrouwen die hier stem geeft aan de veelkleurige werkelijkheid van de katholieke leken in Italië.

Dit vierde nationale Congres is een nieuwe etappe op de weg van de uitvoering van Vaticanum II die de Italiaanse Kerk is ingeslagen vanaf de eerste jaren na het grote Concilie: een weg van gemeenschap (communio), vóór alles met God de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus in de Heilige Geest, en dus ook van gemeenschap (communio) onder ons, in de eenheid van het éne Lichaam van Christus Vgl. 1 Kor. 12-13 ; een weg die uiteindelijk tot de evangelisatie leidt, om in het Italiaanse volk het geloof levend en sterk te houden; een volhardend getuigenis dus van liefde voor Italië en van een actieve bekommernis om het welzijn van haar kinderen.

De Kerk in Italië heeft deze weg afgelegd in een nauwe en constante eenheid met de opvolger van Petrus: graag herinner ik mij met u de Dienaren van God, Paulus VI die het initiatief nam in het nu al weer lang achter ons liggende jaar 1976, en Johannes Paulus II met zijn fundamentele toespraken - we herinneren ze ons allemaal - op de Congressen van H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot het tweede Nationale Congres te Loreto (11 april 1985)
en van H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Te Palermo tot het Derde Congres van de Kerk in Italië (23 november 1995)
, die in de Italiaanse Kerk het vertrouwen hebben versterkt zo te kunnen werken, dat het geloof in Jezus Christus ook aan de mannen en vrouwen van onze tijd zin en oriëntatie blijft geven aan het bestaan, waardoor het een "rol als gids en een meeslepende werkdadigheid" heeft op de weg van de Natie naar zijn toekomst Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het tweede Nationale Congres te Loreto (11 apr 1985), 7.

Document

Naam: HET GETUIGENIS VAN DE VERREZEN CHRISTUS - OVER DE AANWEZIGHEID VAN DE KERK IN DE SAMENLEVING
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 oktober 2006
Copyrights: © 2006 Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test