• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Drie voorwaarden zijn nodig, wil een chirurgisch ingrijpen, dat een anatomische of functionele verminking met zich brengt, zedelijk geoorloofd zijn. Vooreerst is nodig, dat het behoud of de werking van een bepaald orgaan in het geheel van het organisme daarin ernstig nadeel veroorzaakt of daarvoor een bedreiging vormt. Vervolgens, dat dit nadeel niet anders vermeden of althans merkelijk verminderd kan worden dan door bedoelde verminking, en dat het afdoende resultaat daarvan ook verzekerd is. Ten slotte, dat men redelijker wijze kan verwachten, dat het negatief effect, d.w.z. de verminking met haar gevolgen, gecompenseerd wordt door het positief gevolg: de verwijdering van het gevaar voor het hele organisme, de verzachting van pijn enz.
Beslissend is hierbij niet, dat het geamputeerde of 7 buiten werking gestelde orgaan zelf ziek is, maar dat het behouden of functioneren er van direct of indirect een ernstige bedreiging meebrengt voor het gehele lichaam. Het is heel goed 'mogelijk, dat een gezond orgaan door zijn normale werking op een ziek orgaan zulk een schadelijke invloed heeft, dat daardoor de kwaal en haar terugslag op het gehele lichaam verergert. Het is ook mogelijk, dat het wegnemen van een gezond orgaan en het opheffen van zijn normale werking aan een kwaal, bijv. kanker, het terrein ontneemt om voort te woekeren, of in ieder geval de voorwaarden voor haar bestaan wezenlijk verandert. Als men over geen enkel ander middel beschikt, dan is in deze beide gevallen de chirurgische ingreep op het gezond orgaan geoorloofd.

Document

Naam: NOUS VOUS SALUONS
Tot het 26e Intaliaanse Congres van de urologen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0762 p. 55-67
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test