• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij de uitoefening van uw beroepsactiviteiten hebt u een prachtige gelegenheid om door uw voortdurend getuigenis van de morele waarheid bij te dragen aan de vorming van de morele visie van de samenleving. Wanneer u het beste van uzelf geeft bij de vervulling van uw christelijke verantwoordelijkheden, zult u zich ook bewust zijn van de belangrijke bijdrage welke u moet leveren om een samenleving op te bouwen, welke is gegrondvest op waarheid en gerechtigheid. Uw dienst aan de zieken stelt u in staat om met grote geloofwaardigheid aan de wereld de eisen en waarden van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en hoop en vernieuwing van hart aan te moedigen. In dit opzicht is uw zorg voor de katholieke eigenheid van uw werk en van uw instellingen niet alleen actueel en prijzenswaardig, maar wezenlijk voor het welslagen van uw kerkelijke zending.

U moet uzelf en uw werk altijd zien als een onderdeel van het leven en de zending van de Kerk. U bent namelijk een heel bijzonder deel van het volk van God. U en uw instellingen hebben nauwkeurige verantwoordelijkheden tegenover de kerkelijke gemeenschap, juist zoals deze gemeenschap verantwoordelijkheden heeft tegenover u. Het is belangrijk dat er op elk niveau - nationaal, federaal en plaatselijk - nauwe en eensgezinde banden bestaan tussen u en de bisschoppen die “in plaats van God de kudde besturen, waarvan zij de herders zijn, als verkondigers van de leer, priesters van de gewijde eredienst en bedienaars van het bestuur” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 20. Zij willen u van hun kant steunen in uw getuigenis en dienst.

Document

Naam: DE LEER VAN DE KERK OP BIOMEDISCH GEBIED VERDEDIGT DE WAARDIGHEID EN FUNDAMENTELE RECHTEN VAN DE MENSELIJKE PERSOON
tot de vertegenwoordigers van de katholieke gezondheidszorg in Phoenix, Arizona, Verenigde Staten van Amerika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken p. 902-907
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

  • Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
    Handvest van de werkers in de gezondheidszorg (1 oktober 1995)
    (1)
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test