• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vanwege uw toewijding aan de verzorging van zieken en armen, van bejaarden en stervenden, kent u vanuit uw dagelijkse ervaring hoezeer ziekten en leed grondproblemen zijn van het menselijk bestaan. Toen de zieken naar Jezus toestroomden gedurende zijn aardse leven, erkenden zij in Hem een vriend, wiens diepe medelijden en liefhebbend hart beantwoordde aan hun noden. Hij herstelde voor velen de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze zorg omvatte echter meer dan alleen de genezing van ziekten. Het waren ook profetisch tekenen van zijn eigen identiteit en van de komst van het rijk van God, en het veroorzaakte heel dikwijls een nieuwe geestelijke herleving in degene die was genezen.

De kracht die van Jezus uitging en in zijn tijd de mensen genas Vgl. Lc. 6, 19 , heeft haar uitwerking in de 2000-jarige geschiedenis van de Kerk niet verloren. Deze kracht blijft in het leven en het gebed van de kerk een bron van genezing en verzoening. Altijd actief bevestigt deze kracht de eigenheid van de kerk van vandaag, bekrachtigt haar verkondiging van het rijk van God en geldt als een teken van overwinning over het kwaad.

Bij alle katholieke gezondheidszorg is het onmiddellijke doel te zorgen voor het welzijn van het lichaam en de geest van de menselijke persoon, vooral in ziekte of ouderdom. Christus leerde de christenen door zijn voorbeeld “door hun lijden goed te doen en goed te doen aan hen die lijden” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 20. Dit laatste aspect neemt natuurlijk het grootste deel van de krachten en aandacht van de gezondheidszorg in beslag. Vandaag strekt de katholieke gezondheidszorg in de Verenigde Staten de zending van de kerk uit tot elke staat van de unie, in grootsteden, kleine steden, plattelandsgebieden, op de campussen van academische instellingen, op afgelegen buitenposten en in wijken van de binnenstad. Door op al deze plaatsen gezondheidszorg te verlenen, vooral aan de armen, de verwaarloosden, de noodlijdenden, de nieuwkomers, doordringt en verandert uw apostolaat het hele bouwsel van de Amerikaanse samenleving. En soms wordt u geroepen, evenals degenen die u dient, uzelf in nederigheid en liefdevolle berusting te buigen voor de ervaring van ziekte - of voor andere vormen van pijn en leed.

Document

Naam: DE LEER VAN DE KERK OP BIOMEDISCH GEBIED VERDEDIGT DE WAARDIGHEID EN FUNDAMENTELE RECHTEN VAN DE MENSELIJKE PERSOON
tot de vertegenwoordigers van de katholieke gezondheidszorg in Phoenix, Arizona, Verenigde Staten van Amerika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken p. 902-907
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

  • Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
    Handvest van de werkers in de gezondheidszorg (1 oktober 1995)
    (1)
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test