• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op het einde van deze onze toespraak willen wij ons niet de vreugde ontzeggen u mede te deelen, eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, dat er van de apostolische delegatuur van Washington hedenmorgen een telegram is ontvangen, van welks inleiding en wezenlijk deel wij er op staan u voorlezing te doen:
”De Heer President heeft vanmorgen Mgr. Spellman, aartsbisschop van New York, bij zich geroepen en, na met hem een onderhoud te hebben gehad, heeft hij hem naar mij gezonden met den Heer Berle, Assistant Secretary of State, terwijl hij een brief overhandigde voor Zijne Heiligheid, dien ik hier letterlijk copieer, volgens verlangen van den President zelf. Daarin besluit de Heer President een vertegenwoordiger van den President bij een H. Stoel te benoemen met den rang van buitengewoon gezant, maar zonder formeelen titel. Die vertegenwoordiger zal zijn de Heer Myron Taylor, die binnen een maand naar Rome zal vertrekken. Deze beslissing zal morgen officieel bekend gemaakt worden.”
Dan volgt de Engelsche tekst van den brief, die door den Osservatore Romano zal gepubliceerd worden.
Het is een kersttijding, die ons zoo aangenaam mogelijk is, omdat zij, van den kant van het eminente hoofd van een zoo groote en zoo machtige natie, een krachtige en veelbelovende bijdrage is voor hetgeen al onze zorg uitmaakt, het verkrijgen van een rechtvaardigen en eervolle vrede, gelijk ook een meer krachtdadige en breedere werkzaamheid om het lijden der slachtoffers van den oorlog te verzachten. Daarom staan wij er op, hier voor de nobele en edelmoedige daad van den Heer President Roosvelt onze gelukwenschen en onze dankbaarheid uit te drukken.

Document

Naam: IN QUESTO GIORNO
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 79-98
Vert.: Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test