• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij willen ons niet verheden, hoe groot de moeilijkheden zijn, die aan het bereiken van de doeleinden die wij in groote lijnen hebben geschetst, in den weg staan, om zoo een rechtvaardigen internationalen vrede te grondvesten, te verwezenlijken en te bewaren. Maar, als er ooit een doel was, dat de medewerking van edele en edelmoedige geesten waardig is, als er ooit de durf van een geestelijken kruistocht ontwaken moest, waarbij opnieuw de kreet zou klinken ”God wil het”, dan is het zeker dit allerhoogste doel en deze kruistocht en strijd van zuivere en grootmoedige harten, aangegaan om de volkeren uit de modderige waterputten van stoffelijke en egoïstische belangen terug te brengen naar de levende bron van het goddelijke recht, dat alléén in staat is die zedelijkheid, adel en volharding te geven, waarvan men helaas te vel en te lang de behoefte en het ontbreken heeft gevoeld met groot verlies voor naties en menschheid.
Voor deze idealen, die te gelijk de werkelijke doeleinden zijn van een waren vrede in gerechtigheid en liefde, zullen, naar wij verwachten en hopen, alleen die met ons verbonden zijn door den band van het geloof, ieder op zijn post en binnen de grenzen van zijn opdracht, geest en hart open houden; opdat wanneer de orkaan van den oorlog begint te luwen en te verdwijnen, bij alle volkeren en naties vooruitziende en reine geesten opstaan, bezield met den moed, die in staat is het duistere instinct van de lage wraak tegemoet te treden met de strenge en edele majesteit van de rechtvaardigheid, zuster van de liefde en gezellin van iedere waarachtige wijsheid.

Document

Naam: IN QUESTO GIORNO
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 79-98
Vert.: Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test