• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze en dergelijke beschouwingen over het tegenwoordige en over de toekomst moeten, zelfs in de koorts van den strijd, de bestuurders en het gezonde deel van elk volk diep doen nadenken en ze bewegen en aanzetten om de werkelijkheid onder het oog te nemen en na te denken over de doeleinden en de inzichten van den oorloog of ze verantwoord zijn.
En wij denken, dat degenen, die met een wakend oog deze ernstige vooruitzichten beschouwen en met een kalm gemoed nadenken over de teekenen, die op vele punten van de wereld, reeds wijzen op zulk een ontwikkeling der gebeurtenissen, niettegenstaande den oorlog en zijn harde noodzaak, inwendig genegen zullen blijven, om, op een gunstig en passend oogenblik, duidelijk, in zoover het hen betreft, de grondleggende punten vast te stellen voor een rechtvaardigen en eervollen vrede, en dat zij niet zonder meer de onderhandelingen zouden afslaan, wanneer de gelegenheid er zich toe zou aanbieden met de noodzakelijke garanties en voorzichtigheidsmaatregelen.

Document

Naam: IN QUESTO GIORNO
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 79-98
Vert.: Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test