• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De onzeggelijke ramp van den oorlog, dien Pius XI met een uiterste en diepgevoelde hartepijn voorzag en dien hij met de ontembare wilskracht van zijn edelen en diepen geest tot elken prijs wilde ver houden uit de meeningsverschillen tusschen de naties, is nu losgebroken en is een tragische werkelijkheid geworden. Bij het krijgsgevoel dat wij hooren, overstroomt onze ziel een onmetelijke zee van bitterheid; wij zijn bedroefd bij de gedachte dat het heilig geboortefeest van den heer, den Vorst van den vrede, nu moet gevierd worden onder het rampzalig, dood en verderf brengend donderen der kanonnen, onder den schrik van oorlogsmachines in de lucht, te midden van de bedreigingen en hinderlagen van de gewapende oorlogsschepen. En, omdat het schijnt, dat de wereld de vredesboodschap van Christus heeft doen vergeten, en daarmede de stem van de rede en de christelijke broederliefde, zijn wij jammer genoeg getuigen geweest van een reeks daden, die niet in overeenstemming kunnen gebracht worden noch met de voorschriften van het positieve internationale recht, noch met de beginselen van het natuurrecht en met de meest elementaire gevoelens van menschelijkheid. Uit die daden kan men zien hoe het rechtsgevoel in een ordeloozen en vicieuzen cirkel ronddraait, wanneer het door louter zelfzuchtige beschouwingen van den waren weg wordt afgebracht. Tot dit soort daden behooren: het vooraf wel overwogen aanvallen van een klein, arbeidzaam en vreedzaam volk, onder voorwendsel van een bedreiging, die nòch in werkelijkheid bestaat, nòch gewild, nòch ook maar eenigzinds mogelijk is; de wreedheden (van welken kant ook bedreven) en het ongeoorloofd gebruik van verdelgingsmiddelen ook tegenover niet strijdenden en vluchtelingen, tegen grijsaards, kinderen en vrouwen; het gering achten van de menschelijke waardigheid, van de menschelijke waardigheid, van de menschelijke vrijheid en van het menschelijke leven, waaruit daden voortkomen die om wraak roepen voor het aanschijn Gods, ”Het bloed van uw broeder roept luid tot Mij van de aarde” (Gen. 4, 10); de altijd meer doorgezette en systematische antichristelijke en zelfs atheïstische propaganda, vooral onder de jeugd.

Document

Naam: IN QUESTO GIORNO
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 79-98
Vert.: Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test