• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar in deze stonde, waarin de vigilie van het heilig geboortefeest ons de zoete vreugde schenkt van uw tegenwoordigheid, verment onze blijdschap zich met droever herinnering aan onzen glorievollen voorganger heiliger gedachtenis; die gedachtenis herleeft nu in ons, en zonder twijfel niet minder in u. Onze eerbiedwaardige broeder de kardinaal-deken heeft hem met zooveel piëteit herdacht. Wij denken nu weer aan de woorden, de onvergetelijke woorden, die hij – nu slechts een jaar geleden – plechtig en ernstig tot ons richtte. Zij kwamen voort uit zijn vaderhart en gij hebt ze met ons gehoord, aangegrepen door droefenis, omdat zij ons leken het Nunc Dimittis van den H. Grijsaard Simeon; die woorden weerklonken in deze zaal, op een gelijken vigiliedag, doortrokken van de zwaarte van het voorgevoel, om niet te zeggen van het vooruitzicht van een nabijzijnd ongeluk; die woorden waren een smeekende vermaning, uitdrukking van een heldhaftig offer van zichzelf, en de hartaangrijpende klanken van dat woord brengen ook nu nog ons gemoed in ontroering.

Document

Naam: IN QUESTO GIORNO
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 79-98
Vert.: Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test