• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1

Eerwaarde broeders en beminde kinderen,
groet en apostolische zegen

De maand oktober dient zich aan en dat biedt Ons de gelegenheid opnieuw het gehele christenvolk uit te nodigen die gebedsvorm te beoefenen die zo dierbaar is in de katholieke vroomheid, en die niets van haar actualiteit heeft verloren in de moeilijke momenten van het heden: we bedoelen te spreken over de Rozenkrans van de allerheiligste Maag Maria.

2

De intentie die wij dit jaar aan al Onze kinderen willen voorstellen, daar het Ons nu dringender en ernstiger lijkt dan ooit, is de vrede onder de mensen en de volken. Niettegenstaande enige vooruitgang en gerechtvaardigde hoop, zetten zich de bloedige conflicten voort, verschijnen nieuwe “vuurhaarden”, en ziet men in onderlinge strijd verwikkeld zelfs Christenen die een beroep doen op hetzelfde Evangelie van liefde. In de schoot van de Kerk zelf doet zich onbegrip voor onder de broeders die elkaar wederzijds beschuldigen en veroordelen. Zodoende is het dringender dan ooit te handelen en te bidden voor de vrede.

3

Bovendien nodigt een verjaardag ons uit dat met meer vertrouwen te doen, het vierde eeuwfeest van de bul H. Paus Pius V - Apostolische Brief
Consuerverunt Romani Pontifices
Over de Rozenkrans (17 september 1569)
H. Paus Pius V, Apostolische Brief, Over de Rozenkrans, Consuerverunt Romani Pontifices (17 sept 1569). Bull. Ord. Praed., deel V, blz. 223, 17 september 1569) waarmee heilige Pius V de vorm van de Rozenkrans vaststelde zoals deze vandaag nog in gebruik is, in een tijd van turbulentie voor de Kerk en de wereld. Trouw aan deze zo heilige erfenis, waaruit het christenvolk nooit is opgehouden kracht en moed te putten, sporen Wij de clerus en de gelovigen aan met aandrang God te vragen op voorspraak van de Maagd Maria om vrede en verzoening tussen alle mensen en tussen alle volkeren.

Document

Naam: RECURRENS MENSIS OCTOBER
Aanroepen van de H. Maagd in de Rozenkrans in de maand oktober tot verzoening in de geesten en harten van de mensen en ter bevordering van de vrede
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 7 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. uit het Italiaans: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 februari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test