• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
2

Laat de regelmatige overweging van de mysteries van ons heil u maken tot arbeiders van vrede, overeenkomstig het beeld van Christus, naar het voorbeeld van Maria. Moge de Rozenkrans in de vorm die is vastgesteld door heilige Pius V – zowel als in de andere meer recente vormen die haar met instemming van het wettig gezag hebben aangepast aan de huidige behoeften – werkelijk zijn, overeenkomstig het verlangen van Onze beminde voorganger Johannes XXIII «een groot publiek en universeel gebed in het aangezicht van de gewone en buitengewone noden van de heilige Kerk, van de naties en van de gehele wereld». H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Brief, Het bidden van de Rozenkrans voor de vrede onder de volkeren, Il Religioso Convegno (29 sept 1961), 13. AAS 53, 1961, blz. 646 Deze Rozenkrans die is «als een samenvatting van het Evangelie» kard. J. Saliège, Voilà ta Mère, pages mariales recuellies et présentées par Mgr Garrone, Toulouse, Apostolat de la prière, 1958, blz. 40, en is «reeds een devotie van de Kerk». H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Congres van de PP. Dominicanen over de H. Rozenkrans (13 juli 1963). Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, blz. 464

Document

Naam: RECURRENS MENSIS OCTOBER
Aanroepen van de H. Maagd in de Rozenkrans in de maand oktober tot verzoening in de geesten en harten van de mensen en ter bevordering van de vrede
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 7 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. uit het Italiaans: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 februari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test