• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht van de wereld" (Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs) (Mt. 5, 13-14): dit is het thema geworden dat ik gekozen heb voor de volgende Wereldjongerendag. De beelden van zout en licht, zoals Jezus deze gebruikt, hebben een rijke betekenis en vullen elkaar aan. In oude tijden werden zout en licht gezien als de essentiële elementen van het leven.

"Jullie zijn het zout der aarde.". Eén van de belangrijke functies van zout is om het voedsel toe te bereiden, om het smaak te geven en een aroma. Dit beeld herinnert ons dat, door het Doopsel, ons hele wezen nadrukkelijk is veranderd, want het is "toebereid" met het nieuwe leven dat van Christus komt. (Uit de Brief aan de Romeinen) Vgl. Rom. 6, 4 Het zout, dat onze christelijke identiteit in tact houdt, zelfs in een verburgerlijkte wereld, is de genade van de Doop. Door de Doop zijn we herboren. We beginnen te leven in Christus en worden geschikt om antwoord te geven op Zijn roep om "ons lichaam te offeren als een offer, heilig en acceptabel voor God" (Brief aan de Romeinen) (Rom. 12, 1). Wanneer Paulus aan de Christenen te Rome schrijft, roept hij hun vooral op zich te onderscheiden van de manier van leven en denken van hun tijdgenoten. "Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt gij in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt." (Brief aan de Romeinen) (Rom. 12, 2).

Sinds mensenheugenis diende zout ook om voedsel te bewaren. Het zout der aarde worden, betekent je geroepen weten om het geloof dat je ontving ongeschonden aan anderen door te geven. Jullie generatie wordt in het bijzonder opgeroepen de rijkdom van het geloof veilig te stellen. Vgl. 2 Tess. 2, 15 Vgl. 1 Tim. 6, 20 Vgl. 2 Tim. 1, 14

Ontdek je christelijke oorsprong, leer over de geschiedenis van de Kerk, verdiep je kennis van de spirituele erfenis die aan jullie is doorgegeven, treedt in de voetstappen van de getuigen en leraren die aan jullie zijn voorafgegaan! Alleen door trouw te blijven aan de geboden van God, aan het Verbond dat Christus sloot door het bloed dat uit Hem vloeide op het Kruis, zullen jullie apostelen en getuigen worden van het nieuwe millennium.

Het behoort tot het wezen van de mens, in het bijzonder van de jeugd, op zoek te gaan naar het Absolute, naar de zin en de volheid van het leven. Dierbare jongelui, wees niet tevreden met minder dan de hoogste idealen! Laat jezelf niet ontmoedigen door diegenen die teleurgesteld zijn in het leven en doof geworden zijn voor de diepste en meest authentieke hartenwensen. Je hebt gelijk als je niet tevreden bent met nietszeggend entertainment en zo weer voorbije grillen en rages. Als je een brandend verlangen naar de Heer koestert dan hou je je beslist ver van de middelmatigheid en het conformisme die zo welig tieren in onze samenleving.

Document

Naam: AAN DE JONGEREN VAN DE WERELD (TORONTO 2002)
bij gelegenheid van de 17e Wereldjongerendag (Toronto 18 - 28 juli 2002)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 juli 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test