• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Geen enkele christelijke gemeenschap wordt opgebouwd, als zij niet haar oorsprong en middelpunt heeft in de viering van de heilige Eucharistie". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6 Voordat een bisschop besluit tot bijeenkomsten op zondag zonder Eucharistieviering, zal men daarom, behoudens de situatie van de parochies (vgl. nr. 5), ook de mogelijkheid onderzoeken een beroep te doen op priesters (ook kloosterlingen) die niet direct in de zielzorg staan; bovendien zal men het aantal eucharistievieringen in de verschillende parochies en kerken nagaan. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 26 De voorrang van de Eucharistieviering boven andere pastorale activiteiten dient gehandhaafd te blijven, vooral op zondag.

Document

Naam: CHRISTI ECCLESIA
Directorium voor de viering van de zondagse eredienst zonder priester
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 2 juni 1988
Copyrights: © 1989, Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test