• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gewijde vaten, paramenten en andere gebruiksvoorwerpen moeten bijzonder in ere worden gehouden. Er is dáárom grotere vrijheid gelaten in materiaalkeuze en vormgeving hiervan, opdat de verschillende volkeren en kunstenaars zo ruim mogelijke gelegenheid zouden hebben hun beste krachten aan de eredienst te wijden.

Het volgende dient echter voor ogen te worden gehouden:

  1. De voor de eredienst bestemde voorwerpen moeten steeds 'edel, duurzaam en aan het gewijd gebruik goed aangepast zijn'. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 288 Het is dus niet geoorloofd voor profaan gebruik bestemde voorwerpen te bezigen.
  2. Kelk en pateen moeten vóór het gebruik door de bisschop worden gewijd; deze beoordeelt, of ze voor hun bestemming geschikt zijn.
  3. "Het gewijde kleed dat aan alle bedienaren van welke graad ook gemeenschappelijk is, is de albe". Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 298 Het misbruik om de Mis te vieren of te concelebreren met een stool over het habijt, over het colbert van een clergyman-kostuum of zelfs over dat van een gewoon burgerkostuum wordt dus afgekeurd. Evenmin is het geoorloofd enkel een stool over het burgerpak te dragen bij andere gewijde handelingen zoals de handoplegging tijdens de priesterwijding, de bediening der Sacramenten of de zegening.
  4. Het komt de bisschoppenconferenties toe vast te stellen, of buiten het traditioneel materiaal ook ander materiaal kan worden gebruikt ter vervaardiging van gewijde gebruiksvoorwerpen. De Apostolische Stoel dient van deze bepalingen echter op de hoogte te worden gesteld. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 128
    Wat de gewijde gewaden betreft, kunnen de bisschoppenconferenties aanpassingen die aan de behoeften en gebruiken van de verschillende landen beantwoorden, vaststellen en aan de Apostolische Stoel voorleggen. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 304

Document

Naam: LITURGICAE INSTAURATIONES
Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 15 september 1970
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken, 25e jrg, pag. 1089-1098
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test