• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omwille van de tekenwaarde brengt de communie onder beide gedaanten op volkomener wijze de deelneming van de gelovigen tot uitdrukking. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 240 Een dergelijke vorm van communiceren is alleen toegestaan, waar de bepalingen van de 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
' van het Romeins Missaal dat veroorloven Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 242 en voor zover deze op 29 juni 1970 zijn aangevuld door de instructie Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Sacramentali Communione
Instructie over onder beide Gedaante communiceren (29 juni 1970)
over de ruimere mogelijkheid tot uitreiking van de heilige Communie onder beide gedaanten, uitgegeven door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Derhalve:

 1. De plaatselijke bisschoppen dienen niet zonder onderscheid toestemming te verlenen, maar gevallen en vorm van de viering duidelijk vast te stellen, binnen de grenzen van de bepalingen van de bisschoppenconferentie. Gelegenheden waarbij het aantal communicanten zeer groot is, kunnen beter worden vermeden. De groepen moeten welomschreven, ordelijk en homogeen zijn.
 2. Vóórdat de gelovigen tot de heilige Communie onder beide gedaanten worden toegelaten, moeten zij een goede catechese krijgen, zodat ze inzicht hebben in de zin ervan.
 3. Wanneer de Communie uit de kelk zelf plaatsvindt, moeten er priesters, diakens of gewijde acolieten terzijde staan om de kelk aan de communicanten aan te reiken. Als zulke bedienaren ontbreken, moet de ritus worden gevolgd die in Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
  Institutio Generalis Missalis Romani
  Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
  van de 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
  Institutio Generalis Missalis Romani
  Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
  ' van het Romeins Missaal beschreven staat.
  Het gebruik om de kelk onder de gelovigen te laten rondgaan of om henzelf de kelk te laten aanpakken; kan niet worden goedgekeurd. In zulke gevallen verdient Communie door indompeling de voorkeur.
 4. Het komt op de eerste plaats de celebrant toe de Communie uit te reiken, dan de diaken en in bepaalde gevallen de acolieten. De Heilige Stoel kan toestaan, dat ook andere, bekende en rechtschapen personen hiertoe speciaal worden aangesteld. Het is echter niet geoorloofd, dat de Communie wordt uitgereikt of dat de gewijde vaten met het heilig Sacrament worden gedragen door personen die een dergelijke aanstelling niet hebben ontvangen.
  Wat de wijze van uitreiking van de heilige Communie betreft, houde men zich aan de bepalingen van de 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
  Institutio Generalis Missalis Romani
  Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
  ' van het Romeins Missaal Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 244-252 en van bovengenoemde Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
  Sacramentali Communione
  Instructie over onder beide Gedaante communiceren (29 juni 1970)
  van 29 juni 1970. Als een van de traditie afwijkende wijze van uitreiking van de heilige Communie wordt toegestaan, dient men binnen de door de Apostolische Stoel vastgestelde grenzen te blijven.
 5. Waar bij gebrek aan priesters andere personen, bijvoorbeeld de catechisten in de missies, met goedkeuring van de Apostolische Stoel door hun bisschop zijn aangesteld om de liturgie van het woord te vieren en de heilige Communie uit te reiken, dienen dezen zich ervan te onthouden hoe dan ook het eucharistisch gebed uit te spreken. Mocht voorlezing van het instellingsverhaal van pas komen, dan dient dat te geschieden als lezing tijdens de liturgie van het woord. Bij zulke samenkomsten wordt dus na de liturgie van het woord het Onze Vader gezegd en de Communie volgens de voorgeschreven ritus uitgereikt.
 6. Welke wijze van uitreiking ook wordt gekozen, men zorge ervoor, dat de heilige Communie met waardigheid, godsvrucht en stijl wordt toegediend en dat, gezien karakter, leeftijd, situatie en voorbereiding van de groep communicanten, geen aanleiding wordt gegeven tot gebrek aan eerbied. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Instructie over onder beide Gedaante communiceren, Sacramentali Communione (29 juni 1970), 6

Document

Naam: LITURGICAE INSTAURATIONES
Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 15 september 1970
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken, 25e jrg, pag. 1089-1098
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test