• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onder de gewijde teksten die in de liturgische samenkomst worden voorgelezen, nemen de boeken van de Heilige Schrift een heel bijzondere plaats in: daarin spreekt God immers tot zijn volk en verkondigt Christus, in zijn woord tegenwoordig, het Evangelie. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7.33 Daarom:

  1. De liturgie van het woord dient met de grootste zorg te worden gehouden. In geen geval is het geoorloofd hiervoor andere lezingen te gebruiken, of deze nu aan gewijde of profane auteurs, aan oudere of jongere werken zijn ontleend. Het doel van de homilie is het verkondigd woord van God aan de gelovigen uit te leggen en de huidige zin ervan te laten zien. Zij behoort derhalve tot de taak van de priester; de gelovigen dienen zich van opmerkingen, dialoog en dergelijke te onthouden. Het is niet geoorloofd slechts één enkele lezing te houden.
  2. De liturgie van het woord bereidt de eucharistische liturgie, waarmee ze één enkele handeling van eredienst uitmaakt, voor en leidt haar in. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 56 Het is dus niet geoorloofd beide van elkaar te scheiden of op een verschillende tijd of plaats te vieren. Wil men een liturgische handeling of een deel van het goddelijk officie dat aan de mis voorafgaat met de liturgie van het woord verbinden. dan dienen de bijzondere richtlijnen te worden geraadpleegd die, waar nodig, in de liturgische boeken staan aangegeven.

Document

Naam: LITURGICAE INSTAURATIONES
Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 15 september 1970
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken, 25e jrg, pag. 1089-1098
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test