• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer experimenten op liturgisch gebied nodig of nuttig worden geacht, kunnen ze uitsluitend door deze heilige congregatie worden toegestaan, en wel schriftelijk, binnen bepaalde grenzen, en onder verantwoordelijkheid van de bevoegde plaatselijke overheid.

Wat de Mis betreft, worden echter alle vergunningen tot experimenten, met het oog op de vernieuwing verleend, als nietig beschouwd. Sinds de uitgave van het nieuwe Romeins Missaal zijn richtlijnen en ordening van de eucharistieviering immers te vinden in de 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
' en de 'Congregatie voor de Riten
Ordo Missae
Decreet bij de nieuwe Ordo Missae (6 april 1969)
'.

De aanpassingen waarover in de liturgische boeken wordt gesproken, moeten door de bisschoppenconferenties concreet worden vastgesteld en aan de Apostolische Stoel ter bevestiging worden voorgelegd.

Mochten nog groter aanpassingen nodig blijken, in overeenstemming met 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, dan dient de bisschoppenconferentie de zaak diepgaand te overwegen en mentaliteit en tradities van het volk alsmede de bijzondere pastorale behoeften af te wegen. Mocht het dan nuttig blijken enige experimenten te ondernemen, dan dienen de grenzen daarvan nauwgezet te worden omschreven: de experimenten zelf dienen in daartoe geschikte gemeenschappen te worden gehouden, door verstandige, speciaal daarvoor aangestelde mannen - maar niet bij grote vieringen, zonder ruchtbaarheid, niet al te vaak en zeker niet langer dan één jaar. Daarna moet de zaak aan de Apostolische Stoel worden voorgelegd. Het is niet geoorloofd de gevraagde aanpassingen in te voeren, zolang het antwoord van de Apostolische Stoel nog niet binnen is. Wanneer men echter de structuur van de riten of de opeenvolging van de delen die in de liturgische boeken zijn vastgelegd, wil veranderen ofwel iets wat aan de traditie vreemd is of nieuwe teksten wil invoeren, dan dient hiervan, vóórdat men enig experiment begint, een volledig uitgewerkt ontwerp aan de Apostolische Stoel te worden voorgelegd.

Deze handelwijze wordt zowel door de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 40 als door het belang van de zaak zelf vereist.

Document

Naam: LITURGICAE INSTAURATIONES
Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 15 september 1970
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken, 25e jrg, pag. 1089-1098
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test