• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zowel de openbare als de privé devotie tot de heilige Eucharistie, ook buiten de Mis, wordt nadrukkelijk aanbevolen: de tegenwoordigheid van Christus, die door de gelovigen in het heilig Sacrament wordt aanbeden, vloeit immers voort uit het offer en is gericht op de sacramentele en geestelijke communie.
Wanneer er oefeningen van eucharistische vroomheid worden georganiseerd, dient men rekening te houden met de liturgische tijden, zodat deze oefeningen in overeenstemming zijn met de liturgie, in zekere zin daaruit voortvloeien en het volk tot de liturgie voeren. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 79-80
Wat betreft de korte of de langdurige uitstelling van het heilig Sacrament, de sacramentsprocessies, de eucharistische congressen, kortom de gehele regeling van de eucharistische devotie, dient men de pastorale voorschriften en normen in acht te nemen die in het Romeins rituaal zijn vervat. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 82-112
Men mag niet vergeten dat 'vóór de zegen met het Allerheiligste een passende tijd moet worden uitgetrokken voor de lezing van het woord Gods, voor gezangen, gebeden en voor een persoonlijk gebed in stilte'. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 89 Tegen het einde van de aanbidding wordt een hymne gezongen en wordt één van de vele gebeden uitgesproken of gezongen die in het Romeins rituaal staan.
Het tabernakel

Het tabernakel, waarin de Eucharistie wordt bewaard, kan zich bevinden op een altaar of zelfs daarbuiten op een plaats in de Kerk die goed zichtbaar, werkelijk voornaam en passend versierd is, of in een aparte kapel die zich leent voor persoonlijk gebed en aanbidding door de gelovigen.

Het tabernakel moet stevig zijn, veilig en niet doorschijnend. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 10 De aanwezigheid van de Eucharistie ter plaatse wordt aangeduid door het conopeum of een andere geschikte wijze door het bevoegd gezag bepaald; in de nabijheid van het tabernakel moet er voortdurend een lamp branden als eerbewijs voor de Heer.

Gehandhaafd blijven het eerbiedwaardig gebruik om, als teken van aanbidding, te knielen voor het in het tabernakel bewaarde of openbaar uitgestelde heilig Sacrament. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 84 Dit gebaar moet als het ware door de geest verlevendigd worden; wil men dat het hart zich uit diepe eerbied voor God buigt, dan moet men bijgevolg niet haastig of slordig de knieën buigen.

Als iets is ingevoerd dat met deze normen in strijd is, moet het worden gecorrigeerd.

Document

Naam: INAESTIMABILE DONUM
Over de aanbidding van het Eucharistische Mysterie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: James R. Kardinaal Knox
Datum: 3 april 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 961-969
Vert. uit het Latijn: Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test