• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het uitspreken van het eucharistisch gebed, dat krachtens zijn aard als het ware het hoogtepunt is van de gehele viering, is voorbehouden aan de priester op grond van zijn wijding. Het is derhalve een misbruik bepaalde gedeelten van het eucharistisch gebed door de diaken, door een lagere assistent of door een gelovige te laten zeggen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over het dossier Guy de Fontgalland (18 dec 1947), 8 Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 4 Toch is de gemeenschap niet passief hierbij aanwezig: in stilte verenigt zij zich in geloof met de priester en getuigt van haar instemming door op enige vastgestelde momenten met acclamaties in te vallen in het eucharistisch gebed, n.l. met de antwoorden in de dialoog aan het begin van de prefatie, het Heilig, heilig, heilig, de acclamatie na de consecratie en het Amen op het einde, na de woorden Door Hem en met Hem ... , die aan de priester zijn voorbehouden. Vooral, dit Amen moet door zang een bijzonder reliƫf krijgen, want het is het voornaamste Amen van de gehele eucharistieviering.

Document

Naam: INAESTIMABILE DONUM
Over de aanbidding van het Eucharistische Mysterie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: James R. Kardinaal Knox
Datum: 3 april 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 961-969
Vert. uit het Latijn: Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test