• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De twee delen waaruit de Mis als het ware is samengesteld namelijk de liturgie van het woord en van de eucharistie, zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat zij één daad van eredienst uitmaken. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 56 Men nadere niet tot de tafel met het brood des Heren, tenzij men eerst geweest is bij de tafel van zijn woord. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 56 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Bij de viering van de Eucharistie is dus de heilige Schrift van het grootste belang. De bepaling van de Kerk: 'In de heilige vieringen moet een rijkere, meer afwisselende en meer aangepaste lezing van de heilige Schrift worden ingevoerd' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35. par. 1 mag daarom niet veronachtzaamd worden. Men moet zich houden aan de normen van het lectionarium, zowel inzake het aantal lezingen als inzake de bepalingen voor bijzondere omstandigheden. Er is sprake van een ernstig misbruik, als men het woord van God vervangt door het woord van een mens, wie deze ook is. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 2

Document

Naam: INAESTIMABILE DONUM
Over de aanbidding van het Eucharistische Mysterie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: James R. Kardinaal Knox
Datum: 3 april 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 961-969
Vert. uit het Latijn: Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test