• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIDT VOOR DE INTENTIES VAN DE PAUS: VOOR DE VREDE, DE ONTVANGST VAN DE ENCYCLIEK EN DE REIS NAAR LATIJNS AMERIKA

Gij zijt naar deze feestelijke familiebijeenkomst gekomen om een ogenblik met ons te bidden; welaan dan, bidt vandaag dan ook voor ons. De trouwe gelovigen bidden soms voor de intenties van de paus. Wij zullen u zeggen, welke onze intenties zijn.

De eerste is altijd de vrede in de wereld. Gij weet, door het nieuws dat u bereikt, hoeveel volkeren bezig zijn hun binnenlandse en buitenlandse verhoudingen te regelen; welnu, wij moeten wensen, dat deze zullen beantwoorden aan de formule van paus Joannes, dat wil zeggen, overeenkomstig de waarheid, de rechtvormigheid, de vrijheid, de liefde, kortom de broederschap tussen de mensen en de solidariteit tussen de volkeren. Ook zouden wij gaarne zien, dat sommige van onze bescheiden en stilzwijgende pogingen tot liefde en eendracht goed beluisterd zouden worden door de betreffende volkeren; en dat zij gezegend zullen worden door God.

Wij koesteren in deze dagen nog een tweede intentie in ons hart. Gij kent de commentaren op onze laatste encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
,
welke de transcendentie en de waardigheid van de liefde verdedigt, evenals de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de echtgenoten en de integriteit van het gezin: zeer vele van deze commentaren zijn van zeer edele en positieve strekking, andere niet: wij vragen de Heer, dat Hij ons leergezag met zijn gezag, met zijn sereniteit en met zijn gaedheid versterkt. Mogen al degenen die dit accepteren zijn gezegend; en moge dit ook gelden voor degenen die zich ertegen verzetten, 'Opdat hun geweten worde verlicht en geleid door een verheven en waarachtige rechtschapenheid inzake de leer en de moraal: zo niet, dan hebben wij hen minstens uitgenodigd om na te denken over een thema van zo'n vitaal belang'.

Tenslotte is een van onze intenties onze reis naar Latijns Amerika in verband met het eucharistisch congres van Bogotá: wij zouden wensen, dat dit congres een uitdrukkelijk getuigenis moge zijn van katholiek geloof en een belangrijke daad ten bate van pastorale en sociale vooruitgang voor al deze volkeren. Ook voor dit doel nodigen wij u uit voor ons en met ons te bidden.

Document

Naam: BIDT VOOR DE INTENTIES VAN DE PAUS: VOOR DE VREDE, DE ONTVANGST VAN DE ENCYCLIEK EN DE REIS NAAR LATIJNS AMERIKA
Soort: H. Paus Paulus VI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 11 augustus 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief, jrg. 23, nr. 32
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test