• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het vrijmaken van de uiterlijke menselijke activiteit, zoals wetenschap, politiek en kunst, van de moraal wordt soms wijsgerig gemotiveerd door de autonomie, die haar op haar eigen gebied toekomt, de bevoegdheid nl. zich uitsluitend naar eigen wetten te regelen, al geeft men toe, dat deze wetten gewoonlijk hetzelfde doel beogen als de zedenwetten.

En als voorbeeld geeft men de kunst, waaraan men niet alleen alle afhankelijkheid van de moraal ontzegt, maar ook elke betrekking daarmee met de woorden: kunst is louter kunst en geen moraal of iets anders, en behoeft dus alleen de wetten van de esthetica te volgen, die zich overigens, als het echte esthetische wetten zijn, niet in dienst zullen stellen van de begeerlijkheid. In dezelfde trant redeneert men over politiek en economie, die niet te rade hoeven te gaan bij andere wetenschappen, dus ook niet bij de ethica, maar die, geleid door hun eigen wetten, hierdoor van- zelf goed en juist zijn.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test