• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
HOOFDSTUK 3  -  Het H. Officie
PARAGRAAF 2  -  Ondanks de noodzakelijke geheimhouding is een . rechtvaardige uitspraak gewaarborgd

PARAGRAAF 2 - Ondanks de noodzakelijke geheimhouding is een . rechtvaardige uitspraak gewaarborgd

Deze hoogste rechtbank werkt inderdaad, ook in strafzaken, onder de verplichting tot geheimhouding. Maar vooreerst moet men er aan denken, dat ook de strafrechterlijke procedure van de burgerlijke staten in sommige gevallen voorziet in een gehele of gedeeltelijke behandeling "met gesloten deuren", als nl. een dergelijke maatregel door het algemeen welzijn wordt vereist, Welnu, juist ditzelfde beginsel wordt door de Kerk toegepast in de strafprocessen van het H. Officie. Van de andere kant evenwel moeten in dergelijke gevallen alle essentiële waarborgen voor een rechtvaardige en billijke uitspraak absoluut verzekerd zijn: de tenlastelegging aan de beklaagde met de mogelijkheid, de beschuldigingen te bestrijden of aan te voeren, wat hij nuttig acht te zijner rechtvaardiging; de vrijheid om zich te verdedigen hetzij persoonlijk, hetzij door een advocaat, door de rechtbank aangewezen of door de beschuldigde gekozen; volledige objectiviteit en nauwgezetheid van geweten van de rechters, Welnu, aan al deze voorwaarden wordt bij de rechtbank van het H. Officie voldaan.

Document

Naam: ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 oktober 1946
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0756, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test