• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
HOOFDSTUK 2  -  De bescherming van het huwelijk
PARAGRAAF 8  -  De taak van de leden van de Rota en de juiste opvatting er van

PARAGRAAF 8 - De taak van de leden van de Rota en de juiste opvatting er van

Zolang deze verbetering van de openbare zeden nog geen feit is, moet u, geliefde zonen, "met zwoegen en geduld"Vgl. Openb. 2, 2 de onophoudelijke stroom van huwelijksprocessen verdragen en beheersen. Want het werk voor het saneren van huwelijks- en gezinsleven is iets anders dan de rechtsprocedure in huwelijkszaken. Deze heeft tot taak, objectief een oordeel en een beslissing te geven in de voorgestelde gevallen, volgens de feitelijke situatie en de normen van het kerkelijk recht. Blijft bij de uitoefening van uw ambt de onkreukbare onpartijdigheid bewaren van een gewetensvol rechter en blijft u er tevens van bewust, dat u aldus ten zeerste bijdraagt tot de opbouw van de Kerk. Uit de wijsheid en billijkheid, waarmee deze rechtbank in de moeilijke omstandigheden van het ogenblik ook de financiële kant van de huwelijksprocessen beschouwt - en hieraan beantwoordt de edelmoedige medewerking van de advocaten van de Rota -, blijkt reeds duidelijk, dat gij uw werk ziet, zoals het werkelijk is: als een dienen van het waarachtig welzijn van de gelovigen, van het heil van de zielen.

Document

Naam: ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 oktober 1946
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0756, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test