• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
HOOFDSTUK 1  -  De bescherming van het geloof
PARAGRAAF 5  -  Protest tegen een beschuldiging van de kant van Joego-Salvië

PARAGRAAF 5 - Protest tegen een beschuldiging van de kant van Joego-Salvië

Als dus enkele dagen geleden volgens persberichten het openbaar ministerie in een allerdroevigst proces heeft beweerd, dat ook de paus de zg. "gedwongen bekeringen" heeft goedgekeurd en wel, wat nog erger zou zijn, om wille van nationaal imperialisme, dan hebben wij het recht en de plicht, deze valse beschuldiging af te wijzen. En om onze verklaring naar behoren te staven, achten wij het raadzaam, een pro-memoria voor te lezen van onze staatssecretarie van 25 Januari 1942 in antwoord op een vraag van het Joegoslavisch gezantschap bij de H. Stoel aangaande de bekeringsbeweging, waaraan overigens volgens de uitdrukkelijke erkenning van het gezantschap zelf noch de H. Stoel, noch het katholieke episcopaat in Kroatië enig deel hadden gehad. Ziehier dan de tekst van het pro-memoria.

Document

Naam: ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 oktober 1946
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0756, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test