• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Onder verwijzing naar de nota van de koninklijke Joegoslavische legatie bij de H. Stoel n. 1/42 van 9 Januari ll. heeft de staatssecretarie van Zijne Heiligheid de eer, het volgende ter kennis te brengen van deze legatie:

Volgens de beginselen van de katholieke leer moet een bekering het resultaat zijn niet van uiterlijke dwangmiddelen, maar van het innerlijk aanvaarden van de waarheden, door de katholieke Kerk geleerd.

Daarom neemt de katholieke Kerk volwassenen, die vragen, in de Kerk te treden of er in terug 'te keren, niet op, tenzij op voorwaarde, dat zij zich volledig bewust zijn van de draagwijdte en de gevolgen van de daad, die zij willen stellen.

Bijgevolg moest het feit, dat opeens een groot aantal Kroatische dissidenten vroeg om in de katholieke Kerk te worden opgenomen, grote bezorgdheid wekken bij het Kroatisch episcopaat, waaraan uiteraard de verdediging en bescherming van de katholieke belangen in Kroatië toekomt

In plaats van officieel, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, akte te nemen van dit feit, heeft het episcopaat het zich tot een plicht gerekend om hen, wie het aanging, nadrukkelijk te wijzen op de noodzakelijkheid, de terugkeer van de dissidenten in volle vrijheid te doen plaats hebben, en om tegelijkertijd voor de kerkelijke overheid de uitsluitende bevoegdheid op te eisen, bevelen en richtlijnen inzake bekeringen te geven.

Het onmiddellijk instellen van een bisschoppelijk comité, dat tot taak had, alle kwesties dienaangaande te behandelen en er over te beslissen, geschiedde juist met het doel om te zorgen, dat de bekeringen overeenkomstig de beginselen van de katholieke leer de vrucht zouden zijn van overtuiging en niet van dwang.

De H. Stoel van zijn kant verzuimde evenmin om de nauwkeurige inachtneming van de canonieke voorschriften en van de hieromtrent gegeven richtlijnen aan te bevelen en in te scherpen."

Document

Naam: ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 oktober 1946
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0756, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test