• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Helaas heeft de gehele familie der Christenen deze zichtbare eenheid in de waarheid nog niet volledig bereikt. Maar de Katholieke Kerk rekent het tot haar plicht ijverig mede te werken om het grote mysterie van die eenheid te verwezenlijken, die Jezus Christus op de vooravond van Zijn offer zo vurig van Zijn Hemelse Vader heeft afgesmeekt; en zij geniet een zeer aangename rust, daar zij weet dat zij zo innig met dit gebed van Christus verenigd is; ja, het vervult haar met grote vreugde wanneer zij ziet dat deze bede ook onder hen, die van haar gescheiden zijn, overvloedige en veelvuldige vruchten draagt. Want, als Wij het goed beschouwen, blijkt deze eenheid zelf, die Jezus Christus voor Zijn Kerk heeft afgesmeekt, als het ware een drievoudig bovennatuurlijk en heilzaam licht uit te stralen: de eenheid van de katholieken onder elkaar, die, in voorbeeldige standvastigheid uitstralend, behouden moet blijven; vervolgens de eenheid in gebed en in het brandend verlangen, waarmee de van de Apostolische Stoel gescheiden Christenen de eenheid met ons afsmeken; de eenheid tenslotte in de achting en het respect jegens de Katholieke Kerk bij diegenen, die, zij het nog niet christelijk, verschillende vormen van godsdienst belijden.

Document

Naam: GAUDET MATER ECCLESIA
Openingstoespraak Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 oktober 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief nr. 41, 1025-1026
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test