• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het kerkelijke wetboek bevat de aanbeveling dat boeken, die schriftuurlijke, theologische, kerkrechtelijke, kerkhistorische kwesties dan wel vakterreinen van godsdienstige of morele aard bestrijken, aan het oordeel van de plaatselijke ordinaris worden onderworpen, ook als zij niet worden gebruikt als leerboeken. Dat zelfde geldt voor geschriften, waarin iets voorkomt dat heel speciaal betrekking heeft op godsdienst of op goed zedelijk gedrag Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 827. 3.
Krachtens eigen recht te waken over de integriteit van geloof en zeden zou de diocesane bisschop, als daar bijzondere specifieke redenen voor zouden zijn, zelfs door middel van een individueel bevel Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 49 kunnen eisen dat zulke geschriften aan zijn oordeel worden onderworpen. In feite staat canon Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bisschoppen het recht toe “te eisen, dat door christengelovigen uit te geven geschriften, die het geloof of de zeden raken, aan hun oordeel onderworpen worden”. Aan dit recht wordt geen enkele beperking verboden, behalve één van algemene aard namelijk dat “de integriteit van de geloofswaarheden en zeden bewaard wordt”. Een dergelijk bevel zou kunnen worden opgelegd voor bijzondere gevallen, en wel voor individuele personen of categorieën van personen (clerici, leden van religieuze instituten, katholieke uitgeverijen enzovoorts) of voor bepaalde kwesties, die daarvoor in aanmerking komen.
In gevallen als deze heeft het verlof of het karakter van een officiële verklaring, die garandeert dat het geschrift – in – kwestie niets bevat, dat in strijd is met de integriteit van geloof en zeden.
Mocht een geschrift opinies of kwesties bevatten, die specialistisch zijn of op het terrein van een bijzondere deskundigheid thuishoren en zou dit alleen op bepaalde plaatsen of bij bepaalde mensen en niet ergens anders ergernis of verwarring veroorzaken, dan zou het verlof kunnen worden gegeven onder specifieke voorwaarden, die betrekking zouden kunnen hebben op de wijze van publicatie of de taal, waarin gepubliceerd wordt, maar die het in ieder geval mogelijk zouden maken de betrokken gevaren te vermijden.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER BEPAALDE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOCIALE COMMUNICATIEMIDDELEN BIJ DE BEVORDERING VAN DE GELOOFSLEER
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 maart 1992
Copyrights: © 1992, SRKK, Utrecht
Vert.: prof. dr. H. Eijsink
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test