• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor bepaalde soorten van publikaties eist het kerkelijk wetboek óf goedkeuring óf verlof.

a) Met name is voorafgaande goedkeuring nodig voor de publicatie van bijbelboeken en vertalingen daarvan in de volkstalen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 825. 1, voor catechismussen en andere geschriften met catechetisch vormende inhoud Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 775. 2 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 827. 1, voor leerboeken, die met die vakgebieden te maken hebben en onderwerpen aansnijden die geloofs – of zedenleer raken, waarop het onderricht op lagere, middelbare en hogere scholen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 827. 2 gebaseerd is.

b) Van de andere kant, is voorafgaand verlof nodig voor de christengelovigen, als zij, al of niet in samenwerking met de gescheiden broeders en zusters vertalingen van de Heilige Geschriften voorbereiden en publiceren Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 825. 2, voor gebedenboeken voor publiek of persoonlijk gebruik Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 826. 3, voor nieuwe editiesof verzamelingen van decreten of akten, die uit zijn gegaan van de kerkelijke overheid Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 828, voor al wat clerici en leden van religieuze instituten hebben geschreven in kranten, tijdschriften of periodieken, die het katholieke geloof of goede zeden openlijk plegen aan te vallen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 831. 1, voor de publikatie van geschriften van leden van religieuze instituten, die gaan over kwesties van godsdienst of zeden Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 832.

Kerkelijke goedkeuring of verlof vóóronderstelt, dat de censor of censoren, als meer dan één censor noodzakelijk wordt geacht, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 830, niets afkeurenswaardigs hebben gevonden. Dit is een garantie dat het geschrift – in - kwestie niet iets bevat, dat strijdig is met het authentieke leergezag van de kerk inzake geloof en zeden, en het bevestigt dat alle canoniekrechtelijke voorschriften terzake vervuld zijn. het is dan ook wenselijk, dat in de akte, waarin de goedkeuring of het verlof zelf verleend wordt, expliciet verwezen wordt naar de betreffende canon.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER BEPAALDE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOCIALE COMMUNICATIEMIDDELEN BIJ DE BEVORDERING VAN DE GELOOFSLEER
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 maart 1992
Copyrights: © 1992, SRKK, Utrecht
Vert.: prof. dr. H. Eijsink
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test